Algemene voorwaarden

Wij heten je van harte welkom in onze accommodatie en vragen je je op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

o Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca San Mateo

o Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering ga je als gast van Finca San Mateo akkoord met de Algemene Voorwaarden.

o Het minimum verblijf in Finca San Mateo is 3 nachten.

o Inchecken kan vanaf 16h00, uitchecken kan tot 12h00. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

o Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer of cottage op de dag van vertrek niet gereserveerd is. Dit is voorafgaandelijk aan het verblijf af te spreken.

o Roken is in de cottages en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan, dit op aangeduide plaatsen wegens brandgevaar.

o Huisdieren zijn toegelaten, mits voorafgaandelijk aangegeven en mits het betalen van 7 € per nacht. Deze som wordt niet in de prijscalculatie opgenomen en is bij het begin van het verblijf cash te betalen.

o Gasten kunnen hun auto gratis parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

o De eigenaren van Finca San Mateo kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

o Finca San Mateo behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen.

o Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Finca San Mateo gebruikt.

2. Tarieven

o De getoonde tarieven zijn per kamer of cottage, per nacht en inclusief ontbijt voor twee personen voor de kamers. De getoonde tarieven voor de cottages zijn zonder ontbijt.

o De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit en bad- & bedlinnen en eindschoonmaak.

o De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief. Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de belastingwetgeving het btw-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de gast in de reservering was medegedeeld.

o De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door Finca San Mateo

o De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

o De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. Reservering en bevestiging

o Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via bookingsites worden aangegaan.

o Voor het reserveren van een verblijf in Finca San Mateo worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

o Na ontvangst van je reserveringsverzoek en de door Finca San Mateo verzonden bevestiging, ben je gebonden het voorschot te voldoen.

o De reservering is pas definitief als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en het voorschot is betaald.

4. Betaling

o Het voorschot bedraagt 50 % van het totale bedrag, te voldoen binnen 7 dagen na reservering.

o Het saldo dient uiterlijk 1 maand voor aankomst te zijn voldaan.

o Bij reservering binnen 1 maand voor aankomst, dient het totale bedrag te worden voldaan.

o De kosten voor het gebruik van de honesty-bar, snacks en eventuele diners dien je bij vertrek contant af te reken. De prijzen hiervan vind je terug op de lijst bij de honesty-bar.

5. ANNULERING

o Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.

o Indien de reservering wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

o TOT 4 WEKEN VOOR AANKOMST: 50% van de totale verblijfssom.

o TOT 2 WEKEN VOOR AANKOMST: 75% van de totale verblijfssom.

o VANAF 2 WEKEN VOOR EN VANAF DE DAG VAN AANKOMST: 100% van de totale verblijfssom.

o Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd.

o Wij adviseren je een goede reis- annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Overmacht

o In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca San Mateo gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gasten aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevraagd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

o Finca San Mateo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Finca San Mateo tegen aanspraken dienaangaande.

o Finca San Mateo is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties.

o Finca San Mateo is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gasten.

o Finca San Mateo kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.

o Het gebruik van het zwembad is op eigen risico. Finca San Mateo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.

8. SCHADE

o De gasten dienen zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.

o De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Finca San Mateo of de daarin aanwezige zaken of personen toegebracht schade.

o Een schadegeval dient door de gasten direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.

o Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten in rekening gebracht.